DISCOVER LOGIN
CONCERTS FESTIVALS SPORTS NIGHTLIFE THEATER

Body, Mind, Spirit: Asian Family's Challenges And Outlook 亞裔家庭的挑戰和展望

Saturday, 19 Oct 2019 @ 12:00 PM Past Event
Body, Mind, Spirit: Asian Family's Challenges and Outlook 亞裔家庭的挑戰和展望
{"https:\/\/f0a20826c00e9d7a2251-705026f0dfbdd9ff017b1fa0935e2386.ssl.cf2.rackcdn.com\/cityscape_event_731_c-9.jpg":"chucka_nc^:^http:\/\/www.flickr.com\/photos\/chucka_nc\/6949088874\/^:^https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\/"}
Photo:chucka_nc
Body, Mind, Spirit: Asian Family's Challenges and Outlook 亞裔家庭的挑戰和展望 Những Thách Thức Và Định Hướng Của Gia Đnh Người Á Châu

What can we do about the challenges of immigration loss, culture shock and assimilation, family structure adjustment, inter-generational communication challenges, and youth mental health? Join us with your families to listen to a speech and a panel discussion to understand the current challenges and opportunities faced by immigration families today. Interactive workshops, resource booths, and cultural activities will help parents and children/teens to better understand emotional health and how to engage in these conversations across generations. The event will be held in English, Cantonese, Mandarin, and Vietnamese. We look forward to seeing you there!

Schedule

1:00-2:30PM - Speech, skit, discussion

2:45-4:00PM - Workshops breakout sessions: 1) Self care for healthy families, 2) Parenting and intergenerational communication, 3) Mental Health 101 for families

Co-presented by the Oakland Asian Cultural Center and Asian Health Services.

亞裔家庭的挑戰和展望

2019年10月19日 (星期六) | 下午12:00 4:30

屋崙亞裔中心 屋崙9街388號 290室

費用全免 網上登記出席 www.oacc.cc

移民後的生活跟您當初想的樣嗎? 生活的轉變曾否令 您覺得沮? 的衝擊讓您感到難以融入? 家庭結構的 改變和親子溝的挑戰又會否令您感到困擾? 我誠意 請您和您的家人參加我的社家庭日,過系列活動, 讓您學習如何面對不同的難關,促兩代溝和提昇親子 關係 我特意為您安排場關移民家庭的心理健康座 談會,讓您認識如何把種種挑戰轉為機會, 迎難上 當天我更會舉辦互動工作坊, 設置資源站, 及活動, 以加強您對家庭及青少年心理健康的認識及應用日常生 活當中 此活動將以英語 廣東話 國語及越南語行 期待大家 的蒞臨!

活動流程

1:00-2:30pm - 座,話劇,問答討

2:45-4:00pm - 互動工作坊 : 1) 健康家庭從自我照顧始, 2) 教養孩子及兩代溝, 3) 認識家庭心理健康

Những Thách Thức Và Định Hướng Của Gia Đnh Người Á Châu

Thứ Bảy, ngày 19 tháng Mười năm 2019

Từ 12giờ trưa đến 4giờ 40 chiều

Oakland Trung tâm văn hóa Á châu Auditorium

388 9th St. #290, Oakland, CA 94607

Miễn phí/ Ghi tên tham dự trên mạng: www.oacc.cc

Chúng ta có thể làm g về những thử thách mất mát của người nhập cư, lo lắng trước nền văn hóa mới và sự đồng hóa, chỉnh đốn lại cuộc sống gia đnh, những thách đố trong giao tiếp giữa các thế hệ và sức khỏe tâm lý của giới trẻ? Hãy cùng chúng tôi và gia đnh của quý vị tham gia một sinh hoạt cộng đồng nhằm xây dựng một nối kết mạnh mẽ hơn trong giao tiếp và hiểu biết giữa cha mẹ là người di dân và con cái của họ. Hãy lắng nghe một bài nói chuyện và cùng nhau thảo luận để hiểu biết về những thách thức và cơ hội hiện tại của các gia đnh người di dân ngày nay. Các nhóm hội thảo, các gian hàng trnh bày tài liệu y tế hoạt động văn hóa sẽ giúp phụ huynh và trẻ em thanh thiếu niên hiểu biết hơn về chăm sóc sức khỏe bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt và làm cách nào để dự phần vào cuộc trò chuyện với thế hệ trẻ trong gia đnh người di dân. Buổi họp mặt sẽ tổ chức với các ngôn ngữ: tiếng Anh, Quảng Đông, Quan Thoại và tiếng Việt. Chúng tôi mong đợi được gặp quý vị !

Lịch trnh

từ 1giờ trưa đến 2giờ 30 - Thuyết trnh, Đóng Kịch, thảo luận

từ 2giờ 45 4giờ - Chia nhóm hội thảo: 1) Tự chăm sóc gia đnh khỏe mạnh, 2) Nuôi dạy con cái và giao tiếp giữa các thế hệ, 3) Sức khỏe tinh thần cơ bản cho gia đnh
Have an issue with this listing? Report it here.
0
0
X
playlist Close
arrow
Click
- Playlist
Click Click
Click